Onze werkwijze

Hoe werkt het in de praktijk?

Het WPI zet zich in om het voor álle bruidsparen mogelijk te maken om te trouwen op Ibiza! We zien het als onze missie om hen daarbij als professional zo persoonlijk mogelijk te informeren en/of te ondersteunen.

Om het overzichtelijk te houden presenteren zich hier per categorie daarom maar enkele tóp leveranciers.
Naar keuze kan met iedere leverancier direct, snel en eenvoudig contact worden gezocht per mail of per telefoon.
Een taalbarrière in woord of geschrift is er niet, daar alle leveranciers de Nederlandse taal goed beheersen.
Indien jullie (nog) andere wensen hebben dan wij op dit platform bieden, dan kunnen alle leveranciers jullie stuk voor stuk goed adviseren.

Mocht een leverancier niet beschikbaar zijn op de door jullie voorgestelde datum, dan helpt hij/zij jullie graag verder door een andere collega voor te dragen. Dit maakt jullie bruiloft meteen ook minder kwetsbaar op de dag van jullie huwelijk, daar wij altijd beschikken over een vervangende collega!

Practice makes progress…